Eigen risico bij schade

Wij maken vooraf foto’s van het voertuig zodat er naderhand geen misverstanden komen. Wij adviseren u zelf ook ter alle tijde foto’s te maken zodat u ook de actuele toestand van het voertuig op foto hebt. 

1. Eigen risico:

Standaard schade = maximaal €500 eigen risico kwijt! (onder 1.80m)

Schade boven de 1.80 m (dak schade) vanaf de grond  = maximaal €3500 eigen risico kwijt! 

(Zie hieronder voor meer uitleg)

Elke voertuig heeft een standaard eigen risico van € 500,- per schadegeval. Schade dient direct doch uiterlijk binnen 24 uur bij ons gemeld te worden. Bij nalatigheids-schade draait u op voor de gehele schade aan het voertuig. Er gelden afwijkingen in het overeengekomen eigen risico voor bovenhoofdse schade, dit zijn schades vanaf 1.80 meter en daarboven vanaf de grond gemeten en/of vanaf de bovenkant raamkozijn. Hiervoor geld een eigen risico van € 3500,- excl btw (per schade geval).

  • Reparaties aan het voertuig zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.
  • Bij onduidelijk/discussie over de schuldvraag is de uitspraak van de verzekeringsmaatschappij bindend. 

2. Borg:

Bij het ophalen van het voertuig dient naast het huurbedrag ook een borgsom van minimaal €250 per pin te worden voldaan (dit verschilt per voertuig).. Indien het voertuig wordt gebruikt in het buitenland dan is de borgsom € 500,- . De eigen risico blijft ten alle tijden € 500,- voor particulieren en uitzend bureaus € 1500,- voor bovenhoofdse schades (zie artikel 1 eigen risico). Bij eventuele schade dient u het resterende verschuldigde bedrag per direct te betalen.


3. Chauffeurs : 

Alleen de personen die op het contract zijn vermeld dienen het voertuig te besturen !

Pages